Regulamin warsztatu Hackerspace Trójmiasto

1. Niestosowanie się do regulaminu będzie skutkowało upomnieniem, a w przypadku braku poprawy, pozbawieniem członkostwa oraz zakazem wstępu na teren warsztatu. Goście mogą zostać wyproszeni z całego Hackerspace’u.

2. Warsztat jest tylko dla członków HS. Członek może pracować w warsztacie z gośćmi, za których bierze odpowiedzialność. Gość nie może od nikogo uzyskać "pozwolenia" na samowolne korzystanie z warsztatu, bez nadzoru.

3. Z warsztatu korzystasz po orientacji i przeszkoleniu, na własną odpowiedzialność.

Jeżeli cokolwiek popsujesz musisz o tym poinformować społeczność HS na forum publicznym i naprawić powstałe szkody. Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, poproś o pomoc.

4. Na teren warsztatu mają wstęp tylko osoby trzeźwe i nie będące pod wpływem jakichkolwiek używek itp.

5. HS nie odpowiada za uszczerbki na zdrowiu oraz za szkody powstałe w wyniku korzystania z warsztatu.

6. Osoba, która nie umie obsługiwać danego narzędzia nie może go używać, ani uruchamiać.

Jeśli chcesz skorzystać z narzędzia lub sprzętu, którego nie umiesz obsługiwać poproś na forum społeczności HS o przeszkolenie - ktoś na pewno Ci pomoże.

7. Obowiązuje zakaz wynoszenia z terenu HS narzędzi oraz sprzętu oznaczonych jako prywatne, chyba że za pozwoleniem właściciela.

W warsztacie, tak jak na terenie całego HSu przedmioty prywatne oznaczane są poprzez naklejoną różową kropkę, albo przez podpisanie imieniem/nickiem członka HS.

8. Materiały - drewno, metal, śruby kleje i tym podobne, jeśli nie są oznaczone lub podpisane, są własnością społeczności HS i każdy członek może je w każdej chwili zużyć.

Jeśli zużyjesz cały materiał - np. zużyjesz cały lub prawie cały klej do drewna poinformuj o tym społeczność. Nie musisz dokupywać zużytego materiału - chociaż będziemy wdzięczni za każdą dotację.

9. Przed wyjściem z warsztatu posprzątaj po sobie.

Wszelkie narzędzia, materiały itp. odłóż na swoje miejsce, ogarnij blaty i resztę warsztatu. Wynik swoich prac zabierz wychodząc - projekty niedokończone nie mogą blokować warsztatu dla innych członków.

10. Zachęca się do dokumentowania oraz/albo opisywania projektów powstałych w warsztacie na stronie wiki.hs3.pl/projekty.

Po co ten regulamin?

Warsztat to narzędzia zgromadzone na terenie Hackerspace Trójmiasto oraz przestrzeń tworzona przez członków HS dla członków HS. W warsztacie znajduje się wiele narzędzi oraz sprzętu, które źle używane stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno użytkownika, jak i osób postronnych. Dodatkowo nieumiejętne korzystanie może doprowadzić do szybkiego zużycia narzędzi, a biorąc pod uwagę że wiele z nich to własność prywatna członków HS, może to prowadzić do nieprzyjemnych sytuacji.

Celem warsztatu jest umożliwienie, ułatwienie oraz przyspieszenie prac nad niemal dowolnym projektem dla członków HS.

Dlatego też zdecydowaliśmy się stworzyć ten regulamin, którego należy bezwzględnie przestrzegać.

  • dokumenty/regulaminy/warsztat.txt
  • ostatnio zmienione: 2019/09/12 09:30
  • przez not7cd